tuyenphap

Mục đích của trang web này là giới thiệu bạn tới với Phật pháp Hiển thừa và Mật thừa, nơi bạn có thể có được cơ hội tích lũy công đức và trí huệ và có được các kỹ năng đặc biệt và năng lực cần thiết để đạt tới giải thoát và giác ngộ. Chỉ khi đó bạn mới thực sự có khả năng giúp đỡ và làm lợi cho tất cả các chúng sinh.

đi đến trang web tiếng việt →